Reklamannonsering


SWINGFEST är stolta över att kunna presentera flera olika reklamalternativ för de företag som önskar att profilera samt även marknadsföra sin verksamhet på SWINGFEST.SE.

Nedan finns en inledande presentation av de olika reklamalternativ som SWINGFEST kan erbjuda.

REKLAMPAKET – 1

Detta reklampaket är perfekt för det mindre företaget som enbart önskar synas i det län som man bedriver sin verksamhet. Reklampaketet passar främst den lokala skönhetssalongen, erotikshopen och tatueringsstudion eller annan företagsverksamhet som främst vill profilera sig till nya som tidigare kunder inom det län där verksamheten är aktiv.

EXPONERING
Antal län: 1 st.

STORLEK
Reklambannern har en pixelstorlek på 800px x 350px.

INNEHÅLL
SWINGFEST skapar en personligt utformad reklambanner med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av aktuell kund. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Aktuell reklambanner presenteras därefter i samtliga sexannonser (kontaktannonser) i det aktuella länet.

ANNONSERINGSTID OCH PRIS

1. MÅNAD
(Tillfällig reklamannonsering)
Detta alternativ är perfekt om man vid ett speciellt tillfälle på året vill profilera kommande nyheter, events, eller heta erbjudanden. I priset ingår arbetet med att utforma en anpassad banner för det aktuella tillfället med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av kunden. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Annonseringstiden är 1 månad och priset är 1.500:- sek. ex.moms.

6. MÅNADER
Erbjudande: 6 månader till priset av 5 månader.
Marknadsför verksamheten i 6 st. månader till priset av ENDAST 5 st. månader. I priset ingår arbetet med att utforma en anpassad banner för det aktuella tillfället med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av kunden. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Annonseringstiden är 6 st. månader och ordinarie pris per månad är 1.000:- sek. ex.moms. Totalt pris inkl. avdragen rabatt är: 5.000:- sek. ex.moms.

12. MÅNADER
Erbjudande: 12 månader till priset av 10 månader.
För det företag som önskar marknadsföra sin verksamhet över en längre tid så presenterar SWINGFEST möjligheten att profilera sig i hela 12 st. månader till priset av ENDAST 10 st. månader. I priset ingår arbetet med att utforma en anpassad banner för det aktuella tillfället med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av kunden. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Annonseringstiden är 12 st. månader och ordinarie pris per månad är 1.000:- sek. ex.moms. Totalt pris inkl. avdragen rabatt är: 10.000:- sek. ex.moms.

Tveka inte att ta en kontakt med SWINGFEST om någon av dessa marknadsföringspaket passar Er verksamhet.

REKLAMPAKET – 2

För de företag som har kunder spridda över flera län så finns möjligheten att profilera företaget i det län som verksamhetens bedrivs i men även i 2 st. angränsande / intillliggande län. Detta alternativ är utmärkt för det företag som vill öka sin exponering mot både nya och tidigare kunder i närliggande län.

EXPONERING
Antal län: 3 st.

STORLEK
Reklambannern har en pixelstorlek på 800px x 350px.

INNEHÅLL
SWINGFEST skapar en personligt utformad banner med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av aktuell kund. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Aktuell reklambanner presenteras därefter i samtliga sexannonser (kontaktannonser) i 1 st. + 2 st. valda län.

ANNONSERINGSTID OCH PRIS

1. MÅNAD
(Tillfällig reklamannonsering)
Detta alternativ är perfekt om man vid ett speciellt tillfälle på året vill profilera kommande nyheter, events, eller heta erbjudanden. I priset ingår arbetet med att utforma en anpassad banner för det aktuella tillfället med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av kunden. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Annonseringstiden är 1 månad och priset är 3.000:- sek. ex.moms.

6. MÅNADER
Erbjudande: 6 månader till priset av 5 månader.
Marknadsför verksamheten i 6 st. månader till priset av ENDAST 5 st. månader. I priset ingår arbetet med att utforma en anpassad banner för det aktuella tillfället med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av kunden. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Annonseringstiden är 6 st. månader och ordinarie pris per månad är 2.500:- sek. ex.moms. Totalt pris inkl. avdragen rabatt är: 12.500:- sek. ex.moms.

12. MÅNADER
Erbjudande: 12 månader till priset av 10 månader.
För det företag som önskar marknadsföra sin verksamhet över en längre tid så presenterar SWINGFEST möjligheten att profilera sig i hela 12 st. månader till priset av ENDAST 10 st. månader. I priset ingår arbetet med att utforma en anpassad banner för det aktuella tillfället med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av kunden. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Annonseringstiden är 12 st. månader och ordinarie pris per månad är 2.000:- sek. ex.moms. Totalt pris inkl. avdragen rabatt är: 20.000:- sek. ex.moms.

Tveka inte att ta en kontakt med SWINGFEST om någon av dessa marknadsföringspaket passar Er verksamhet.

REKLAMPAKET – 3

För det företag som vill nå nya samt befintliga kunder i hela Sverige så rekommenderar SWINGFEST detta reklampaket där verksamheten marknadsförs i samtliga län på webbplatsen.

EXPONERING
Antal län: Samtliga län i Sverige

STORLEK
Reklambannern har en pixelstorlek på 800px x 350px.

INNEHÅLL
SWINGFEST skapar en personligt utformad reklambanner med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av aktuell kund. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Aktuell reklambanner presenteras därefter i samtliga sexannonser (kontaktannonser) och i samtliga län i Sverige.

ANNONSERINGSTID OCH PRIS

1. MÅNAD
(Tillfällig reklamannonsering)
Detta alternativ är perfekt om man vid ett speciellt tillfälle på året vill profilera kommande nyheter, events, eller heta erbjudanden. I priset ingår arbetet med att utforma en anpassad banner för det aktuella tillfället med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av kunden. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Annonseringstiden är 1 månad och priset är 6.000:- sek. ex.moms.

6. MÅNADER
Erbjudande: 6 månader till priset av 5 månader.
Marknadsför verksamheten i 6 st. månader till priset av ENDAST 5 st. månader. I priset ingår arbetet med att utforma en anpassad banner för det aktuella tillfället med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av kunden. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Annonseringstiden är 6 st. månader och ordinarie pris per månad är 5.000:- sek. ex.moms. Totalt pris inkl. avdragen rabatt är: 25.000:- sek. ex.moms.

12. MÅNADER
Erbjudande: 12 månader till priset av 10 månader.
För det företag som önskar marknadsföra sin verksamhet över en längre tid så presenterar SWINGFEST möjligheten att profilera sig i hela 12 st. månader till priset av ENDAST 10 st. månader. I priset ingår arbetet med att utforma en anpassad banner för det aktuella tillfället med hjälp av text och bildmaterial som tillhandahålls av kunden. Ingen annons eller reklambyrå behöver anlitas som kostar extra pengar. Annonseringstiden är 12 st. månader och ordinarie pris per månad är 4.000:- sek. ex.moms. Totalt pris inkl. avdragen rabatt är: 40.000:- sek. ex.moms.

Tveka inte att ta en kontakt med SWINGFEST om någon av dessa marknadsföringspaket passar Er verksamhet.

BRA ATT VETA !

Om man som företag är intresserad av att vilja marknadsföra sig på SWINGFEST så finns lite inledande information nedan som är bra att läsa igenom. Om intresse kvarstår därefter så är en inledande kontakt ett första steg där företaget får möjlighet att presentera sig närmare samt även meddela vilket marknadsföringsalternativ som är av intresse.

INLEDANDE ARBETE
SWINGFEST behöver en (1) kalendermånad för att kunna avsett tid och kärlek i att utforma en stilren och professionell reklambanner som är anpassad för webbplatsens layout och design. Text och bildmaterial som krävs för att kunna skapa reklambannern står beställande företag för. I det fasta priset så ingår MAX 3 st. utkast / förslag på en reklambanner som är baserad på de önskemål som lämnats av beställande företag. När presenterat utkast / förslag är godkänt så flyttas ärendet vidare till fakturering och betalning.

FAKTURERING & BETALNING
Efter att beställande företag har godkänt framtaget utkast / förslag på reklambanner så tillsänder SWINGFEST aktuellt betalningsunderlag för de län och tid som reklambannern avser på webbplatsen. Fakturan skickas som PDF via epost och full betalning skall ske via SWISH innan ärendet går vidare för presentation på webbplatsen.

PRESENTATION
När full betalning inkommit så påbörjar SWINGFEST arbetet med att presentera den framtagna reklambannern på webbplatsen. Reklamannonsering påbörjas alltid första datum i en månad. Om tillsänd faktura ej har betalats innan detta datum så presenteras reklambannern nästkommande månad förutsatt att fullbetalning då har inkommit.

FÖRTYDLIGANDE
Avslutningsvis så förbehåller sig SWINGFEST rätten att omgående avsluta en pågående reklamannonsering om beställande företag ej betalt aktuellt fakturaunderlag, samt om företaget och dess inriktning och verksamhet upplevs negativt av besökare på webbplatsen.